Cimbra Contracts, S.L. recibiu o encargo por parte da Concellaría de Medio Ambiente da Coruña de fabricar e instalar os fitos sinalizadores de madeira do Sendeiro Atlántico na contorna da Torre de Hércules.

Ampliar noticia