Cimbra Contracts, S.L. é unha empresa galega de obras e servizos do sector de la enxeñería e construcción cuxo obxecto abarca e integra as vertentes de asesoría, deseño, proxecto, asistencia técnica e execución material de traballos.

Ainda que fundada no ano 2014, a empresa conta para o desenrolo da súa actividade co persoal técnico e operativo de distintas especialidades que acumula décadas de experiencia no sector, especialmente no ámbito das obras e servizos públicos.

PROXECTOS EXECUTADOS

0
SERVIZOS TÉCNICOS
0
MOBILIARIO URBANO
0
OBRA CIVIL
0
EDIFICACIÓN
0
INSTALACIÓNS
0
MANTEMENTO