Project Description

Descrición dos traballos

Para dar cumprimento á normativa de accesibilidade vixente, a nosa empresa efectúa unha reforma exterior na Escola Infantil Municipal Arela na Coruña, pola cal se executan soleiras e ramplas de formigón para acceso ao patio deste centro educativo, protexéndose os desniveis con varandas metálicas.

Detalles do proxecto

ANO DE EXECUCIÓN

2017

CLIENTE

Concello de A Coruña

TIPO DE PROXECTO

Obra Civil

Galería de fotos